img
img
img
DOFINANSOWANIA arrow-right
			.svg about-us-top.png

Najważniejsze zalety kotłów kondensacyjnych

arrow-right.svg

Wysoka sprawność energetyczna sięgająca 94-98% (109% w stosunku do wartości opałowej)

arrow-right.svg

Zużycie paliwa spada o 30 % w stosunku do kotłów tradycyjnych

arrow-right.svg

Najlepsze rozwiązania techniczne i wysokiej jakości materiały sprawiają, że kotły kondensacyjne będą trwalsze od tradycyjnych.

arrow-right.svg

Bezpieczeństwo eksploatacji (zamknięta komora spalania)

arrow-right.svg

Możliwość stosowania różnych przewodów powietrzno-spalinowych

arrow-right.svg

Rozwiązanie ekologiczne, Kotły kondensacyjne redukują emisję szkodliwych substancji do atmosfery

arrow-right.svg

Cicha praca urządzeń

img

Jak działa kocioł kondensacyjny?

Zjawisko kondensacji często występuje w otaczającej nas przyrodzie. Można je zaobserwować podczas przemiany pary wodnej w wodę, np. przy powstawaniu kropel rosy. Procesy te zachodzą za pomocą dostarczenia energii lub jej pobraniu. Podczas skraplania następuje uwolnienie energii, którą możemy odzyskać i dalej wykorzystać.

Tradycyjne kotły nie wykorzystują całej energii zawartej w spalanym w nich paliwie. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej, a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia (ciepło utajone) zostaje przekazana do instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki odzyskanej dodatkowej energii kotły kondensacyjne mają o wiele wyższą sprawność w stosunku do kotłów konwencjonalnych.

Oznacza to oszczędność na poziomie nawet 30%.

Kotły kondensacyjne

zamknięta komora spalinowa

Zamknięta komora spalania w kotłach kondensacyjnych określa sposób doprowadzenia powietrza do kotła. W przypadku zamkniętej komory spalania kocioł może pobierać powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku np. przez rurę wyprowadzoną na zewnątrz przez ścianę zewnętrzna, dach, szacht kominowy lub poprzez przewód izolowany poprowadzony po ścianie budynku.

Korzystając z tego systemu nie wymagana jest wentylacja nawiewna pomieszczenia kotłowni tak jak w tradycyjnych rozwiązaniach co powoduje, że pomieszczenie, w którym powieszona jest jednostka grzewcza nie jest wychładzane przez zimne powietrze napływające do niego z zewnątrz. Ma to znaczenie w sytuacjach gdzie kocioł jest zamontowany w pomieszczeniach innych niż kotłownia np. łazienka.

img
img

Rodzaje systemów powietrzno-spalinowych

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje poprowadzenia przewodów powietrzno-spalinowych. Pierwszy i najczęściej stosowany to system współosiowy (koncentryczny). Jest to tzw. System rura w rurze. Wewnętrzną rurą wyrzucane są spaliny, a zewnętrzną zasysane jest powietrze. Drugi wariant to poprowadzenia przewodów w systemie niezależnym, czyli osobnym przewodem wyrzucane są spaliny, a osobnym zasysane jest powietrze. Pierwszy wymieniony system jest nie tylko popularniejszy, ale również bardziej efektywny, ponieważ ciepłe spaliny wyrzucane z budynku ogrzewają wstępnie zasysane chłodne powietrze co podnośni sprawność kotła.

Kominy powietrzno-spalinowe

możemy prowadzić na kilka sposobów

Przewód spalinowy umieszczony jest w przewodzie kominowym ceramicznym, przez który wyprowadzamy spaliny na zewnątrz natomiast kocioł zaciąga powietrze poprzez pozostałą cześć przestrzeni komina ceramicznego. Komin musi być zakończony specjalną nasadką dachową. Jest to najpopularniejszy stosowany system.

arrow-right.svg

Wyprowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku. Rozwiązanie wg. Przepisów budowlanych jest możliwe jedynie dla kotłów do mocy 21 KW.

arrow-right.svg

Przewód powietrzno-spalinowy wyprowadzony bezpośrednio przez dach, może być poprowadzony poprzez komin ceramiczny lub jako nowy samodzielny przewód kominowy. Na końcu komina konieczna jest specjalna nasadka dachowa.

arrow-right.svg

Poprowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych izolowanych po ścianie zewnętrznej budynku. Sposób ten wykorzystujemy gdy nie mamy możliwości poprowadzenia komina samodzielnego i gdy wszystkie szachty kominowe są zajęte. Jeżeli przewód wyprowadzony na zewnątrz jest dłuższy niż 2 m musi być on izolowany. Jest to konieczne aby uniknąć powstawania tzw. korków lodowych.